De fragmenten in Zomergasten zorgden niet voor een fijne kijkavond, maar waren als alinea’s van een manifest

‘Dit is de ideale televisieavond van Robert Vermeiren.’ Janine Abbring kondigde haar gesprek met de Vlaamse hoogleraar jeugd- en kinderpsychiatrie bij Zomergasten op gebruikelijke wijze aan.
de Volkskrant
02-08-2021 13:20