Voorzitterschap Renate Eringa-Wensing bij CvdM verlengd

Als eerder een opvolger voor haar wordt gevonden, eindigt de benoeming van Renate Eringa-Wensing ook eerder. Eind 2020 is een wervingsprocedure gestart voor een nieuw College van Commissarissen bestaande uit drie personen. Dat heeft geleid tot de benoeming van Peter Eijsvoogel en Steven Flipse per 1 maart 2021. In het vervullen van de vacature van de voorzitter heeft deze procedure nog niet voorzien. Het Commissariaat voor de Media heeft in 2020 en de eerste helft van 2021 belangrij...
BM
29-07-2021 07:01