Nederlandse nieuwsmedia onderzoeken gezamenlijk beheer van het uitgeversrecht

Op 7 juni is het uitgeversrecht in werking. getreden Met de implementatie van deze Europese richtlijn wordt het voor nieuwsmedia mogelijk om meer controle te verkrijgen over hoe hun online nieuwscontent wordt verspreid en het oneigenlijk gebruik ervan te voorkomen. Een groot aantal organisaties onderzoekt de mogelijkheid voor een gezamenlijke exploitatie van het uitgeversrecht.
Fonk Online
13-07-2021 14:00