De drie biggetjes van de Toneelmakerij hebben niks te vrezen, behalve de vrees zelf ★★★★☆

Drie acteurs verbeelden het sprookje koddig en cabaretesk. En het is van gruwelijkheid ontdaan.
de Volkskrant
12-07-2021 10:06