Louis Menand schetst een fenomenaal beeld van denkers en kunstenaars in de ‘vrije wereld’ ★★★★★

The Free World is een magistrale ideeëngeschiedenis over het Westen in de Koude Oorlog. De rivaliteit tussen Parijs en New York loopt als een rode draad door het epos.
de Volkskrant
09-07-2021 11:00