Arie Slob: “Het is zo goed gegaan dat het niemand is opgevallen”

U heeft veel aandacht aan lokale media besteed, in de afgelopen vier jaar. “Die aandacht voor landelijke media heb ik altijd een wat eenzijdige fixatie gevonden. Mijn belangstelling voor lokale en regionale media is er altijd geweest. Er stond natuurlijk wel iets over in het regeerakkoord, maar ik heb het vooral als een persoonlijke missie van mijn ministerschap gezien om die verbindingen te maken tussen de verschillende publieke lagen: lokaal, regionaal en landelijk. Simpel...
BM
07-07-2021 07:00