Marco Keizer, Bestuursvoorzitter RTV NOF

Nu behoort de omroep tot de Top-10 lokale omroepen van Nederland. De professionaliteit, die altijd al binnen de omroep aanwezig was, is door diverse regelingen van het Ministerie van OCW tot volle wasdom gekomen. “Het extra geld van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) en het ministerie van OCW hebben hier een enorm ‘vliegwieleffect’ gehad”, meldt Marco Keizer. RTV NOF heeft ongeveer 120 vrijwilligers. Vanaf maart 2020 mocht RTV NOF mee gaan doen aan een pi...
BM
30-06-2021 07:00