Mirjam Bakker, Wethouder gemeente Súdwest-Fryslân

Mirjam Bakker: “We werken hier met wijk- en dorpencoördinatoren en iedere coördinator heeft zo’n 10 wijken of kernen onder zich. Zij inventariseren wat er in een dorp of wijk nodig is en wat mensen met elkaar willen en vertalen dat in projecten waar wij hier op het gemeentehuis in Sneek ambtelijke ondersteuning of fondsen beschikbaar voor kunnen maken. Het inrichten van de leefomgeving gebeurt hier echt door de mensen zelf, van onderop. Er gebeurt heel weinig van bovenaf. Sommige ker...
BM
28-06-2021 07:00