Intercultural Design Basics voor internationale settings

Intercultural Design Basics (verschijnt 27 mei) is een interculturele en innovatieve benadering van ontwerponderwijs. De unieke bijbehorende app zorgt voor relevantie bij de jonge technologiegerichte doelgroep. Het boek geeft interculturele inzichten bij het bespreken van de basisprincipes van ontwerp, typografie en kleurentheorie. Het bevat contrasterende ideeën en verschillende lesmethoden voor ontwerp. Creatieve stemmen van bekende en nog niet bekende designers uit Afrika, Latijns-Amerika ...
Fonk Online
18-05-2021 15:01