Communicatieadviseur (ruimtelijk domein)

Voor de gemeente Houten zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (ruimtelijk domein). Je werkt vooral aan projecten en activiteiten in het ruimtelijke domein. Je ontwikkelt communicatiestrategieën, voert stakeholderanalyses uit, maakt plannen, geeft adviezen over de strategische communicatieaanpak bij complexe projecten en activiteiten en je verzorgt ook alle daaruit voortvloeiende communicatie-activiteiten. Denk aan het organiseren van inwonersavonden of andere vormen van participati...
Communicatie & Co
12-05-2021 16:20