Rethink werkboek voor creatieve denkers

Zeer creatieve denkers zijn goed in het zien van (onderliggende) verbindingen. Maar iedereen kan deze vaardigheid om verbindingen te zien identificeren en trainen. Gebaseerd op deze theorie en neurowetenschappelijk onderzoek van de auteurs, is dit oefenboek bedoeld voor mensen die betere creatieve denkers willen worden.
Fonk Online
06-05-2021 12:25