Communicatieadviseur Openbare Orde en Veiligheid

Voor de gemeente Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Openbare Orde en Veiligheid. Samen met beleidsadviseurs OOV en twee communicatieadviseurs werk je aan een toename van veiligheid en veiligheidsgevoelens en aan een afname van criminaliteit en overlast. Maatschappelijke vraagstukken, media-aandacht, bestuurlijke gevoeligheid en onvoorziene incidenten maken het werk extra dynamisch. Je exacte werkpakket stel je samen met het communicatieteam van de afdeling. Je focus ligt...
Communicatie & Co
06-05-2021 21:23