Communicatieadviseur hybride werken

Voor de gemeente Enschede zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Hybride Werken. De gemeente wil een flexibele, wendbare en moderne werkgever zijn. Zij wil de goede ervaringen van het thuiswerken behouden, met veel autonomie voor de medewerker, minder reiskilometers en het goed benutten van digitale mogelijkheden. Het uitgangspunt wordt Hybride Werken. Dit heeft gevolgen voor de kantoren, faciliteiten en het gedrag. De gemeente verwacht dat zij vanaf 1 september deze mogelijkheid ka...
Communicatie & Co
06-05-2021 21:26