Communicatieadviseur Ruimtelijk Domein

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimtelijk Domein. Je adviseert bestuurders en de organisatie over de communicatiestrategie rond ontwikkelingen, beleidsplannen en college- en raadsvoorstellen. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie, inclusief de woordvoering, rond politiek-bestuurlijke (complexe) aangelegenheden. Ook voer je de communicatiestrategie uit (bv. door het schrijven van persberichten, het voorbereiden van interviews en ...
Communicatie & Co
29-04-2021 16:22