Communicatieadviseur

Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Deze opdracht zal zich in eerste instantie richten op communicatiewerkzaamheden (circa 16 uur p/week) voor diverse projecten langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). De projecten bevinden zich in verschillende fasen: verkenning, planuitwerking en realisatie. In de toekomst kunnen de uren worden uitgebreid in de lopende/ andere projecten of voor corporate communicatie. Je bent verantwoorde...
Communicatie & Co
26-04-2021 13:38