De Varkensbaai-invasie leek meer op het echec van Dieppe dan op D-Day

De Volkskrant stond niet meteen te juichen bij de poging van Cubaanse ballingen, in april 1961, om dictator Fidel Castro gewapenderhand te verdrijven. Cuba was weliswaar nog niet stevig verankerd in de Sovjet-Russische invloedssfeer, toch zou de inval mondiale implicaties kunnen krijgen als Amerika of de Sovjet-Unie er rechtstreeks bij betrokken zou raken. In de vaststelling dat de rebellen niet met vele duizenden waren, maar met slechts enkele honderden, klonk dan ook een zekere opluchting d...
de Volkskrant
21-04-2021 20:39