Aantal faillissementen ten opzichte van 1e kwartaal 2020 gehalveerd

Een toename van 8% van het aantal startende bedrijven, een ongeveer even hoog aantal stoppende bedrijven en een halvering van het aantal faillissementen. Dat is het globale beeld dat oprijst uit de Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel (KVK) over het eerste kwartaal van 2021 wanneer dit wordt vergeleken met het eerste kwartaal van 2020. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het aantal geregistreerde bedrijven in het Handelsregister op 1 april 2021 is toegenomen met 90.623 bedrij...
Fonk Online
07-04-2021 13:07