Ontluisterende notities van de biograaf van Gerard Reve

Van wat Nop Maas als biograaf van Gerard Reve allemaal heeft moeten doorstaan, rijzen je haren te berge. Dat had niet zozeer te maken met Reve zelf – al was het contact gecompliceerd, wat nog erger werd toen de Volksschrijver ging dementeren in de jaren voor zijn dood op 9 april 2006 – maar vooral met diens levensgezel Joop Schafthuizen, alias Matroos Vosch, het ‘Anusje van Alles’. In Uren met Joop Schafthuizen heeft Maas zijn dagboekaantekeningen uit de periode 1998 tot 2013 gepubliceerd die...
de Volkskrant
02-04-2021 10:17