Commissariaat voor de Media maakt uitkomst ledentelling bekend

Elf (aspirant-)omroepen hadden op 31 december 2020 voldoende leden en voldoen daarmee aan de eerste wettelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor toetreding tot het omroepbestel of om in het omroepbestel te blijven. Dat [lees verder] Het bericht
Spreekbuis
31-03-2021 09:56