Commissariaat voor de Media maakt uitkomst ledentelling bekend

Elf (aspirant-)omroepen hadden op 31 december 2020 voldoende leden en voldoen daarmee aan de eerste wettelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor toetreding tot het omroepbestel of om in het omroepbestel te blijven. Dat blijkt uit de toetsing van de ledenbestanden en accountantsrapporten door het Commissariaat voor de Media. Demissionair minister Slob heeft deze peildatum vastgesteld voor de erkenningperiode 2022-2026.
Fonk Online
31-03-2021 15:13