Communicatieadviseur Samen werken aan Wonen

Voor de gemeente De Bilt zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Samen werken aan Wonen. De gemeenteraad heeft de ambitie om de komende tien jaar een stevig aantal woningen te bouwen voor o.a. starters, ouderen en alleenstaanden. Er is een intensief participatietraject gestart om samen met de inwoners tot een goede invulling van deze opgave te komen. Dit is een belangrijk traject voor de gemeente, want een eerder voorstel heeft tot veel onrust geleid. Uitgangspunt is dat inwoners aan...
Communicatie & Co
02-03-2021 17:25