Het lot van het Valkhof in Nijmegen, stiefkindje van de Nederlandse musea, is ongewis

Het museum vreest de deuren te moeten sluiten als de Nijmeegse gemeenteraad niet instemt met een omvangrijk reddingsplan.
de Volkskrant
22-02-2021 15:52