Stand van zaken erkenningsaanvragen landelijke publieke omroepen

De omroepen die in aanmerking willen komen voor een (voorlopige) erkenning hebben allen voor de sluitingsdatum van 1 februari jongstleden een erkenningsaanvraag ingediend bij het Commissariaat. Voorwaarde voor een (voorlopige) erkenning is in ieder geval dat de [lees verder] <...
Spreekbuis
18-02-2021 17:33