Ervaren communicatieadviseur Zuidas

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een ervaren communicatieadviseur Zuidas. Zuidas is een stadswijk die snel verandert. Niet alleen verrijzen er nieuwe gebouwen, ook de openbare ruimte verandert mee. Belangrijkste opgave is van Zuidas een bijzondere Amsterdamse stadswijk te maken, waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Naast deze gebiedsontwikkeling is er nauwe samenwerking met het project Zuidasdok. Samen wordt 1 loket gevormd voor alle bewoners, bedrijven en andere...
Communicatie & Co
18-02-2021 12:06