Communicatieadviseur

Voor de gemeente Breda zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je speelt een leidende rol op het gebied van interne projectcommunicatie en je creëert snel overzicht van alle vraagstukken die op de organisatie afkomen. Je stelt prioriteiten en managet de verwachtingen richting de organisatie. Je geeft op strategisch niveau advies en je stelt communicatieplannen op. Je schakelt continu van strategisch naar tactisch en operationeel niveau en je voert regie op de uitvoering van de plann...
Communicatie & Co
18-02-2021 11:08