Akkoord over wetsvoorstel e-Privacy Verordening

Na vier jaar zijn de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten in de Europese Raad zijn het eindelijk eens over de e-Privacy Verordening. Onder het Portugese EU-voorzitterschap is het gelukt om de onderhandeling te starten met het Europees Parlement en de Europese Commissie, de laatste fase voordat de nieuwe privacywet kan worden aangenomen.
Fonk Online
16-02-2021 13:39