In de woning van mijn jongste cliënt ervaar ik een variant op huiselijk geweld: huishoudelijk geweld

Boekverkoper Dirk Meuleman (63) schrijft voor de Volkskrant een tiendelige reeks over zijn ervaringen als invalkracht in de thuiszorg.
de Volkskrant
15-02-2021 18:56