Amsterdam ernstig in gebreke met Wob-verzoeken; cultuuromslag nodig

De gemeente Amsterdam lukt het niet om binnen gestelde termijnen te voldoen aan Wob-verzoeken, meldt AT5. Ondanks dat er weinig fluctuatie is in het aantal verzoeken dat jaarlijks wordt gedaan, krijgen sommige aanvragers vrijwel direct te horen dat de…
Villamedia
11-02-2021 09:44