Raad van Commissarissen L1 stapt naar Ondernemingskamer

De Raad van Commissarissen (RvC) van de regionale omroep L1 in Maastricht stapt naar de Ondernemingskamer in Amsterdam "met het verzoek om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken binnen L1 en om die voorzieningen te treffen die de organisatie…
Villamedia
09-02-2021 09:33