Commissariaat positief over beleidsplan NPO, maar wil verdere uitwerking

Op verzoek van demissionair minister Arie Slob heeft het Commissariaat voor de Media inmiddels advies uitgebracht over het Concessiebeleidsplan 2022-2026 van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Het Commissariaat adviseert verdere uitwerking van het aangekondigde genrebeleid. Belangrijk hierbij is een actieve rol van de redacties van de omroepen op genre-niveau. De omroepen dienen in staat te worden gesteld een scherp profiel neer te zetten voor profilering richting hun achterban m...
BM
08-02-2021 16:54