FONK over Inspiring Media

Nederlandse MediaMerken; lang niet altijd zijn ze Nederlands want het zijn vaak grote internationale spelers die iedereen kent en waarvoor, vooral bij de jongeren, steeds meer handen op elkaar gaan. Maar volgens de mediaspecialisten die de redactie van FONK uitnodigde, is er gelukkig nog steeds meer dan dat onder de zon.
Fonk Online
03-02-2021 11:30