Manager communicatie

Voor de Provincie Flevoland zoekt Communicatie & Co een manager communicatie. Je maakt onderdeel uit van de eenheid Communicatie van de nieuw opgerichte afdeling Concernzaken. In deze rol ga je als hoofd/ manager de eenheid verder vormgeven/ structureren. Deze is als nieuwe entiteit samengesteld uit medewerkers die voorheen onderdeel uitmaakten van de verschillende afdelingen. Communicatie op concernniveau was niet belegd. Naast het inrichten van de eenheid ben je het eerste aanspreekpunt bij...
Communicatie & Co
01-02-2021 17:54