Stemming over Wet open overheid week uitgesteld

De Tweede Kamer stemt een week later over de Wet open overheid (Woo), beoogd vervanger van de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nasleep van de toeslagenaffaire, de val van het kabinet Rutte III en de toezegging van 'radicale openheid' hebben…
Villamedia
21-01-2021 09:24