Toezichthouder CTIVD bezorgd over voorstellen aanpassing Wiv-sleepwet

De in 2018 na maatschappelijke weerstand toch ingevoerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is aan herziening toe.…
Villamedia
20-01-2021 13:30