Een kleine muziekgeschiedenis van hier en nu heeft een te bescheiden titel ★★★★☆

Kenners brengen het complexe landschap van de hedendaags-klassieke muziek in kaart. Opvallend: veel vernieuwing lijkt er sinds de jaren zeventig niet geweest.
de Volkskrant
15-01-2021 11:37