Communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid (senior)

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid (senior). Je gaat aan de slag voor de Omgevingsvisie 2050 van Amsterdam. Het betreft een vernieuwing en vervanging van de huidige ruimtelijke visies. Het projectteam bevindt zich in de afrondende fase en wordt steeds concreter. Je bepaalt zoekend en verkennend met het team en de te betrekken in- en externe partijen de nog benodigde processtappen. Ook ga je de kernboodschap distilleren en de aanve...
Communicatie & Co
03-12-2020 15:34