Bestuursadviseur/ woordvoerder Milieu, Duurzaamheid en Afvalverwerking

Voor de Provincie Limburg zoekt Communicatie & Co een bestuursadviseur/ woordvoerder Milieu, Duurzaamheid en Afvalverwerking. Je adviseert vanuit een proactieve basishouding het bestuur en de directie (gevraagd en ongevraagd) over de kansen en bedreigingen op het gebied van communicatie. Je vervult naast de verantwoordelijkheid voor een inhoudelijke portefeuille, ook een coördinerende rol op de expertisegebieden: reputatiemanagement, issuemanagement, crisiscommunicatie en stakeholdermanagemen...
Communicatie & Co
20-11-2020 16:42