Woordvoerder Commissaris van de Koning

Voor de Provincie Overijssel zoekt Communicatie & Co een woordvoerder Commissaris van de Koning. Je adviseert de CdK, het College en de directie gevraagd en ongevraagd; met een scherp oog voor relevante politiek- bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen (landelijk en regionaal). Je signaleert en organiseert communicatief kansrijke momenten en je anticipeert op bestuurlijke afbreukrisico’s. Voor de CdK bereid je samen met de beleidseenheden alle externe optredens, mediacontacten en over...
Communicatie & Co
03-11-2020 14:18