Communicatieadviseur Corona

Voor de BEL Combinatie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Corona. Je gaat je bezighouden met het adviseren over en het grotendeels uitvoeren van “Corona-communicatie” naar de in- en externe doelgroepen. Dit betekent deelname als adviseur in het Gemeentelijk Beleidsteam (bestuurlijk), lokaal crisisteam (ambtelijk) en het nafaseteam. Vervolgens voer je de communicatieacties uit die voortvloeien uit deze overleggen. Het o.a. schrijven van teksten, het vervaardigen van de middelen, ...
Communicatie & Co
15-10-2020 11:21