Echte indianen lijken niet op indianen uit de boekjes

De indianen die ik in levenden lijve heb meegemaakt, zijn heel anders zijn dan zoals ze in de literatuur worden afgebeeld. Ze worden afgeschilderd als stoïcijns, stil en koppig en zonder een lach of traan – en dat klopt zolang ze in het gezelschap verkeren van witten, van wie ze de goede bedoelingen wantrouwen en die ze niet kunnen verstaan. Maar precies hetzelfde geldt voor witten in het gezelschap van indianen.
de Volkskrant
12-10-2020 00:00