Zoo doet u alles goed: een wolk van belegen weemoed stijgt op uit deze verflenste zelfhulplectuur

Een weldoenster stuurde mij vier ‘kanarieboekjes’; die kleine, gele boekjes uit de jaren dertig, veertig en vijftig van de vorige eeuw, waaruit je snel en doeltreffend de meest uiteenlopende dingen kon leren.
de Volkskrant
09-10-2020 15:00