Ondernemingsraad L1 verliest kort geding over benoeming directeur

Dat heeft de kantonrechter in Maastricht beslist. De Raad van Commissarissen van L1 benoemde Elbers begin september als directeur-bestuurder, zonder het advies van de OR af te wachten. Die spande daarop een kort geding aan om de benoeming ongedaan te maken. Mediation Volgens de OR was met de RvC afgesproken dat eerst het mediationtraject met oud-directeur Bert Lemmens zou worden afgerond. Daarna zou de OR over Elbers adviseren. Maar die mediation liep in de zo...
BM
09-10-2020 17:26