Communicatieadviseur Wkb

Voor de VNG zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Wkb. Op 1 januari 2022 treedt - tegelijkertijd met de Omgevingswet – de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb heeft een behoorlijke impact op de manier waarop gemeenten werken op het gebied van toezicht en handhaving binnen het domein van ruimtelijke ordening. In deze rol verzorg je zodoende de communicatie richting gemeenten en vertegenwoordig je de VNG in het interbestuurlijke speelveld. Je signaleert de b...
Communicatie & Co
05-10-2020 20:54