Rode oortjes in Westminster: 544 pagina’s gossip van een relatieve buitenstaander

Met rode oortjes leest de Britse politiek Sasha Wires Diary of an MP’s Wife, over de jaren voor het Brexit-referendum. Geen wonder.
de Volkskrant
25-09-2020 15:00