Ster pleit voor behoud online reclame bij publieke omroep

Frank Volmer, directeur van Ster, reageert als volgt op de plannen van minister Slob: “Ster is tot op zekere hoogte verheugd dat de minister zijn originele plan om tv-reclame voor 20.00 uur direct af te schaffen, heeft gewijzigd en dat in plaats daarvan wordt toegewerkt naar een stapsgewijze halvering van het wettelijk toegestane aantal reclameminuten in 2027 op de lineaire aanbodkanalen van de NPO. Een alternatief dat door Ster zelf is aangedragen.” “Het feit dat ...
BM
10-07-2020 07:00