Aanmeldprocedure Philip Bloemendal Prijs 2020 van start

De Stichting Philip Bloemendal Fonds stelt zich met de tweejaarlijkse stimuleringsprijs het doorgeven van kwaliteitsbesef aan nieuwe generaties journalistieke presentatoren ten doel. De aangemelde talenten worden door een vakjury onder andere beoordeeld op het zorgvuldig en doelmatig gebruik van de Nederlandse taal, hun stem, spraak, formulering en aspecten van persoonlijke presentatie. De winnaar ontvangt een geldbedrag van 3500 euro, te besteden aan een studie- of opleidingsprojec...
BM
01-07-2020 07:00