Connie Palmen leest Joan Didion, chroniqueur van verdwenen vertrouwen en verwoeste illusies

Geen ontluisterender beeld van de jaren zestig dan dat van Joan Didion, vindt Connie Palmen. In haar briljante essays vat de Amerikaanse schrijver de tegenstrijdigheden in haar leven, uw leven, ieders leven.
de Volkskrant
22-05-2020 15:00