Communicatieadviseur

Voor de Politieacademie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. De Politieacademie neemt als onderwijsinstelling binnen de totale politieorganisatie een bijzondere plek in. Om de politieprofessie scherp te houden is het de taak om, bv. door het doen van onderzoek, waar nodig met een inhoudelijk kritische blik naar de operatie te kijken. Daarnaast initieert en stimuleert de Politieacademie kennisontwikkeling: de ontwikkeling van het politievak en het direct toepassen van kennis op de...
Communicatie & Co
14-05-2020 19:49