Communicatieadviseur Stadsbeheer

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Stadsbeheer. Als adviseur ga je je met name bezighouden met de ondersteuning van communicatie voor het nieuwe organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. Dit vormt samen met Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte en Stadswerken het nieuwe cluster Stadsbeheer. Je werk spitst zich vooral toe op de communicatie m.b.t afvalscheiding en afvalpreventie in het algemeen en de Ondergrondse Afvalcontainers in het bijzonder. De ...
Communicatie & Co
13-09-2019 17:38