Onrustbarende en droeve film over de menselijke fascinatie voor het meerlingschap ★★★★☆

Zodra de aandacht wordt verlegd naar de oorzaak van de opsplitsing wordt het pas echt bizar, en schrijnend.
de Volkskrant
15-05-2019 17:21